Respirátory

Jak vybrat správný respirátor
Praktický výběr podle:
- druhu a koncentrace škodlivých látek
- formy výskytu škodlivin (pevný, vodní, kapalný aerosol)
- překročení PEL pro danou škodlivinu
Dle podmínek používání:
- respirátory s výdechovým ventilem – vhodné při fyzicky namáhavější práci a práci ve vlhkém a teplém pracovním prostředí
- respirátory skládací - vhodné pro přerušované použití s častým nasazováním a snímáním respirátorů a s přestávkami v práci
- respirátory tvarované - vhodné pro déletrvající jednorázové použití

 

Aby k Vám tyto stránky byly přívětivější, používáme základní cookies.