Mosazné spojky
 • rychlospojka na hadici, 1/2", MOSAZ

  8876001

  105 Kč
 • rychlospojka na hadici, 1/2", STOP ventil, MOSAZ

  8876002

  135 Kč
 • rychlospojka na hadici, 3/4", MOSAZ

  8876003

  125 Kč
 • rychlospojka na hadici, 3/4", STOP ventil, MOSAZ

  8876004

  155 Kč
 • spojka na hadici, 1/2", MOSAZ

  8876011

  105 Kč
 • spojka na hadici, 3/4", MOSAZ

  8876012

  135 Kč
 • konektor na kohoutek, 1/2"-3/4", MOSAZ

  8876021

  89 Kč
 • konektor na kohoutek, 3/4"-1", MOSAZ

  8876022

  105 Kč
 • konektor na kohoutek, 3/4", MOSAZ

  8876023

  55 Kč
 • konektor na kohoutek, 1", MOSAZ

  8876024

  65 Kč
 • adaptér vnější zavit, 3/4", MOSAZ

  8876031

  49 Kč
 • adaptér vnější závit, 1", MOSAZ

  8876032

  42 Kč